Slovenská jazdecká federácia | SJF

SMÚTOČNÉ OZNÁMENIE

S hlbokým zármutkom oznamujeme, že dňa 08. novembra 2017 nás opustil dlhoročný člen SJF, rozhodca a staviteľ tratí

Ing. Marián Varga.

Posledná rozlúčka sa uskutoční 11. novembra 2017 o 13:00 v Dome smútku v Prešove.

Česť jeho pamiatke !

 

smútočné oznámenie

Author:

Národný riadiaci orgán jazdeckého športu v disciplínach : Skoky, Drezúra, Všestrannosť, Voltíž, Vytrvalosť, Záprahy, Pony a Reining

top