Slovenská jazdecká federácia | SJF

Andrea Machalová sa vzdala postu predsedu Disciplinárnej komisie SJF

Andrea Machalová sa dňa 9.2.2018 vzdala postu predsedu Disciplinárnej komisie SJF.

Author:

Národný riadiaci orgán jazdeckého športu v disciplínach : Skoky, Drezúra, Všestrannosť, Voltíž, Vytrvalosť, Záprahy, Pony a Reining

top