Slovenská jazdecká federácia | SJF

Bratislavská liga 2018 skoky

Bratislavská liga 2018 skoky

priebežné poradie

 

 Oznam organizátora – 4. kolo:

Štvrté kolo Bratislavskej ligy a Majstrovstvá Bratislavskej oblasti v skoku na koni sa uskutočnia v dňoch 15. a 16. septembra 2018 v areáli RS Team v Záhorskej Bystrici.

 

Oznam organizátora ku pravidlám:

Vzhľadom na nedostatočný počet detí s výkonnosťou ZL (110 cm) je znížená úroveň parkúrov tejto kategórie na Z (100 cm).

 

Author:

Národný riadiaci orgán jazdeckého športu v disciplínach : Skoky, Drezúra, Všestrannosť, Voltíž, Vytrvalosť, Záprahy, Pony a Reining

top