Slovenská jazdecká federácia | SJF

Bratislavská liga 2018 skoky – konečné poradie

Bratislavská liga 2018 skoky

konečné poradie

 

Oznam organizátora ku pravidlám:

Vzhľadom na nedostatočný počet detí s výkonnosťou ZL (110 cm) je znížená úroveň parkúrov tejto kategórie na Z (100 cm).

 

Author:

Národný riadiaci orgán jazdeckého športu v disciplínach : Skoky, Drezúra, Všestrannosť, Voltíž, Vytrvalosť, Záprahy, Pony a Reining

top