Slovenská jazdecká federácia | SJF

Britská vláda vydala usmernenie o pohybe koní v prípade, že Británia nedokončí dohodu o vypovedaní s vyjednávačmi Európskej únie (EÚ) do 29. marca 2019

Britská vláda vydala usmernenie o pohybe koní v prípade, že Británia nedokončí dohodu o vypovedaní s vyjednávačmi Európskej únie (EÚ) do 29. marca 2019. Len pár týždňov zostáva do deadlinu 29. marca 2019 a britský parlament ešte nemá schválené podmienky odstúpenia od zmluvy, ktoré boli dohodnuté s EÚ.

V prípade, že Británia opustí EÚ bez dohody, požiadavky na prepravu pre kone po 29. marci budú závisieť od:

  1. či EÚ bude klasifikovať Britániu ako “tretiu krajinu” (t. j. krajiny a regióny mimo Európskej únie)
  2. kategória zdravotného statusu, do ktorej EÚ umiestní Britániu.
  3. Britská vláda pokračuje v rokovaní s Európskou komisiou o zabezpečení kótovaného statusu pre Britániu, čo by umožnilo pokračovať v pohybe koní do členských štátov EÚ.

V prípade “žiadnej dohody” však majitelia koní musia počítať s tým, že kone prepravované z EÚ do Británie:
• možno bude potrebné podrobiť sa ďalším krvným testom, ktoré sa musia vykonať do 30 dní alebo menej od vycestovania, aby vyhovovali predpisom EÚ;
• majitelia budú musieť konzultovať prepravu s veterinárom najmenej šesť týždňov pred tým, ako plánujú vycestovať;
• všetky kone budú potrebovať vývozné zdravotné osvedčenie s cieľom cestovať do štátov EÚ namiesto súčasných dokumentov a budú musieť vstúpiť do EÚ prostredníctvom hraničnej inšpekčnej stanice (BIP);
• kone s pasmi FEI alebo pasy uznané FEI v kombinácii s poznávacou kartou FEI spĺňajú požiadavky pre doklady o cestovnom doklade vydané vládou.
V súčasnosti sme boli informovaní o tom, že v prípade FEI koní, ktoré cestujú z EÚ do Británie, nedôjde k žiadnym zmenám v predpisoch o dovoze, priebežne budeme informovať o aktuálnom dianí.
 
Usmernenie je určené na to, aby sa majiteľom koní poskytol dostatok času, aby sa mohli pripraviť na tieto nové procesy a aby zohľadňovali akékoľvek dodatočné cestovné obdobie, ktoré môžu vyžadovať pri cestách do EÚ a z EÚ.

Pokyny britskej vlády nájdete tu.

Britskí majitelia koní a tí, ktorí chcú prepraviť FEI registrované kone do Británie, kvôli účasti na podujatiach FEI sa odporúča, aby sa na túto stránku často obracali kvôli aktuálnym informáciám.

Author:

Národný riadiaci orgán jazdeckého športu v disciplínach : Skoky, Drezúra, Všestrannosť, Voltíž, Vytrvalosť, Záprahy, Pony a Reining

top