Slovenská jazdecká federácia | SJF

Oznamy

P-SJF schválilo MSR 2019 vo voltíži

Predsedníctvo SJF schvaľuje za organizátora MSR 2019 v voltíži SŠ Ivanka pri Dunaji, ktoré sa budú konať v termíne 27.-29.9.2019 v areáli JK Czajlik ranch Dunajský Klátov. Hlasovanie: ZA 7 – Chovan, Rindošová, Sotáková, Horváth, Štangel, Sabo, Fekár Uznesenie prijaté.

P-SJF schválilo Všeobecné pravidlá SJF, Skokové pravidlá SJF a Drezúrne pravidlá SJF

A/ Predsedníctvo SJF schvaľuje Všeobecné pravidlá SJF 2019, ktoré tvoria prílohu tohto per rollam hlasovania. Hlasovanie: ZA 7 – Chovan, Rindošová, Sotáková, Horváth, Štangel, Sabo, Fekár Uznesenie prijaté. B/ Predsedníctvo SJF schvaľuje Skokové pravidlá SJF 2019, ktoré tvoria prílohu tohto per rollam hlasovania. Hlasovanie: ZA 7 – Chovan, Rindošová, Sotáková, Horváth, Štangel, Sabo, Fekár Uznesenie […]

Zákaz chráničov konských nôh zo strany FEI

“The FEI Jumping Committee has decided that the previously authorised eQuick hind boots eUp model, with the purple plastic insert designed to prevent the fastener that wraps around the boot from exerting pressure on the back of the tendon, will no longer be allowed as of 1 January 2019. This decision is based on horse […]

P-SJF schválilo MSR 2019 v záprahoch

Predsedníctvo SJF schvaľuje za organizátora MSR 2019 v záprahovom jazdení JK pri NŽ Topoľčianky v termíne 27.-29.9.2019. Hlasovanie: ZA 7 – Chovan, Rindošová, Sotáková, Horváth, Štangel, Sabo, Fekár Uznesenie prijaté.

Preškolenia skokových rozhodcov, stewardov a staviteľov parkúrov zo zmien v Skokových a Všeobecných pravidlách pre rok 2019

Preškolenia skokových rozhodcov, stewardov a staviteľov parkúrov zo zmien v Skokových a Všeobecných pravidlách pre rok 2019 sa uskutoční v sobotu 19.1.2019 o 9:00 v Dome športu na Junáckej 6 v Bratislave a v sobotu 9.2.2019 o 9:00 v UVLF na Komenského 73 ( poslucháreň P1 – infektológia ) v Košiciach. Prihlášky prosím zasielať na […]

P-SJF schválilo MSR v drezúre 2019

Predsedníctvo SJF schvaľuje za organizátora MSR 2019 v drezúre JK pri NŽ Topoľčianky v termíne 5.-7.7.2019 v kategórii deti, mladší juniori, starší juniori, mladí jazdci a seniori a v termíne 26.-28.7.2019 v kategórii pony a mladé kone v zmysle platných technických podmienok MSR v drezúre 2019. Hlasovanie: ZA 6 – Chovan, Sotáková, Štangel, Sabo, Fekar, […]

Predsedníctvo SJF schválilo výber na HH Cup CEI*** 160km

Predsedníctvo SJF schvaľuje Luciu Supekovú ml. a Michaelu Supekovú ako výber SR vo vytrvalostnom jazdení na H.H. President of United Arab Emirates Cup CEI*** 160km, ktorý sa bude konať v Abu Dhabi dňa 9.2.2019.                    Hlasovanie: ZA 7 – Chovan, Rindošová, Sotáková, Horváth, Štangel, Sabo, Fekár

top