Slovenská jazdecká federácia | SJF

Oznamy

XIV. VZ SJF

Stanovy (návrhy a navrhované zmeny) Rokovací a Volebný poriadok (návrhy a navrhované zmeny) Správy

Presunuté preteky – Bardejov

Organizátor, JK Novoteam Abrahámovce oznamuje, že pre nepriaznivé počasie boli preteky : Cena primátora mesta Bardejov, kód: 190505VS, PRESUNUTÉ na stredu 8.5.2019.

P-SJF schválilo návrhy na XIV. VZ SJF

A) Predsedníctvo SJF schvaľuje návrh zmien Stanov SJF XIV. VZ SJF, ktoré tvorili prílohu tohto per rollam hlasovania. Hlasovanie: ZA 7 – Chovan, Rindošová, Sotáková, Horváth, Štangel, Sabo, Fekár Uznesenie prijaté. B) Predsedníctvo SJF schvaľuje návrh Rokovacieho poriadku XIV. VZ SJF, ktorý tvoril prílohu tohto per rollam hlasovania. Hlasovanie: ZA 7 – Chovan, Rindošová, Sotáková, […]

ZRUŠENÉ PRETEKY JK Trenčín – Nozdrkovce

Milí športoví priatelia, koniari, s poľutovaním vám oznamujeme, že najbližšie preteky – Májová cena Stajne Cedos, ktoré sa mali konať 3. – 5.5.2019 musíme z technických príčin zrušiť. Ospravedlňujeme sa za spôsobené komplikácie, veríme, že ste sa k nám tešili, ale okolnosti nás prinútili k tomuto rozhodnutiu. Dúfame, že si k nám opäť nájdete cestu 14. – 16.6.2019. Ďakujeme za […]

P-SJF schválilo Andreu Machalovú na post schvaľovateľa rozpisov za disciplínu skoky SSO SJF

Predsedníctvo SJF berie na vedomie vzdanie sa Jozefa Pauloviča z postu schvaľovateľa rozpisov za disciplínu skoky Stredoslovenská jazdecká oblasť SJF. Predsedníctvo SJF poveruje schvaľovaním rozpisov za disciplínu skoky Stredoslovenská jazdecká oblasť SJF Andreu Machalovú. Hlasovanie: ZA 6 – Chovan, Rindošová, Horváth, Štangel, Sabo, Fekár NEHLASOVAL 1 – Sotáková Uznesenie prijaté.

top