Slovenská jazdecká federácia | SJF

Oznamy

P-SJF schválilo konanie dvoch medzinárodných FEI pretekov 2020

Predsedníctvo SJF schvaľuje konanie pridaných medzinárodných pretekov v roku 2020 nasledovne: Dunajsky Klatov SVK 24/04/2020 26/04/2020 CVI1*, CVICh1*, CVIJ1* Dunajsky Klatov SVK 02/07/2020 05/07/2020 CAI2*-H1, CAI2*-H2, CAI2*-H4, CAI2*-P1, CAI2*-P2 Hlasovanie: ZA 5 – Chovan, Maxonová, Štangel, Horváth, Fekár Uznesenie prijaté

P-SJF schválilo per rollam nasledovné uznesenie

Na základe hlasovania, ktoré sa uskutočnilo prostredníctvom e-mailovej komunikácie (per rollam) v čase od 2.10. do 4.10.2019 prijalo Predsedníctvo SJF nasledovné uznesenie: Predsedníctvo SJF schvaľuje konanie národných skokových pretekov pre Riders & Dreams v termíne 15.-17. november 2019 v areáli X-bionic Sphere Šamorín. Hlasovanie: ZA 4 – Chovan, Maxonová, Štangel, Fekár ZDRŽAL SA 1 – Horváth Uznesenie […]

ZRUŠENÉ PRETEKY – RS TEAM TROPHY

Vzhľadom na nízku účasť sa usporiadateľ rozhodol ZRUŠIŤ posledné preteky zo série RS Team TROPHY 2019  – Rozlúčka so sezónou, v dátume: 5. – 6. 10. 2019. Viac info na www.rsteamtrophy.sk

ZRUŠENÉ MSR V ZÁPRAHOCH TOPOĽČIANKY

Organizátor, JK pri NŽ Topoľčianky oznamuje, že záprahové preteky v Topoľčiankach v dátume: 28. – 29. 9. 2019, sú ZRUŠENÉ z dôvodu nízkeho počtu prihlásených záprahov. Ďakujeme za pochopenie.

top