Slovenská jazdecká federácia | SJF

Oznamy

P-SJF prijalo nasledovné uznesenia

Predsedníctvo SJF schvaľuje spoločnosť InfoAudit s.r.o. pre zabezpečenie overenia riadnej účtovnej závierky SJF 2017 – 2018 a výročnej správy SJF 2017 – 2018, vyplývajúcej zo Zákona č.440/2015 §9 bod 4, ktorú uvedená spoločnosť vykoná za odplatu 2.200€ s DPH.   Hlasovanie: ZA 6 – Chovan, Rindošová, Horváth, Štangel, Sabo, Fekár PROTI 0 NEHLASOVAL 1 – Ivan   […]

Petra Zálešáková nás bude zastupovať na FEI Sports forum v Lausanne 26.-27.3.2018

Predsedníctvo SJF schvaľuje účasť Petry Zálešákovej, členky Skokovej komisie SJF, na FEI Sports Forum v Lausanne 26.-27. marca 2018. Hlasovanie: ZA 6 – Chovan, Rindošová, Horváth, Štangel, Sabo, Fekár NEHLASOVAL 1 – Ivan   Uznesenie prijaté.   Uznesenie bude  prečítané na najbližšom zasadnutí P-SJF a uvedené v Zápisnici z najbližšieho zasadnutia P-SJF.       […]

P-SJF udelilo odznaky SJF

Predsedníctvo SJF ruší uznesenie 072018 pod bodom A a schvaľuje udelenie odznakov SJF nasledovne:   ZLATÝ VÝKONNOSTNÝ ODZNAK SJF   Pavol Gašpar  – od roku 1979 rozhodca, od 1981 staviteľ tratí II.tr., od 1983 národný rozhodca, od 1989 tréner  – 39 ročná funkcionárska činnosť v SJF Športovú kariéru začínal ako parkúrový jazdec , skákal na úrovni […]

Slovenská jazdecká federácia vyhlasuje výberové konanie

Slovenská jazdecká federácia vyhlasuje výberové konanie na jednorazovú pozíciu:   PROJEKTOVÝ MANAŽÉR pre implementáciu NF IT Platformy z FEI solidarity na aplikáciu online kalendára a online databázy klubov, osôb a koní   Všeobecné požiadavky:   Projektový manažér bude viesť dodávku a inštaláciu NF IT platformy a bude zodpovedný za prenos poznatkov zamestnancom národnej federácie, ako aj ďalšími […]

P-SJF vymenovalo skúšobnú komisiu počas školenia činovníkov

P – SJF menuje členov skúšobnej komisie nasledovne: 3.3.2018 – školenie činovníkov SJF zo Všeobecných pravidiel v Bratislave – Fekár, Kubišová, Pažitný 10.3.2018 – školenie činovníkov SJF zo Všeobecných pravidiel v Košiciach – Fekár, Rindošová, Kravec   Hlasovanie: ZA 6 – Chovan, Rindošová, Horváth, Štangel, Sabo, Fekár NEHLASOVAL 1 – Ivan   Uznesenie prijaté. Uznesenie bude  prečítané […]

top