Slovenská jazdecká federácia | SJF

Oznamy

P-SJF schválilo nasledovné výpravy 2019

Predsedníctvo SJF schvaľuje výpravy za jednotlivé disciplíny nasledovne: DREZÚRA ME U25/YR/J/Ch San Giovanni (ITA) 23/7/2019 – 28/7/2019 CH-EU-Ch-D  (deti) Dorota Jurštáková s koňom Grigoris S Laura Petranová s koňom Piaf CH-EU-J-D (juniori) Zoya Ledecká s koňom Vandato CH-EU-Y-D (mladí jazdci) Lea Jakubíková s koňom Giovanni Hlasovanie: ZA 6 – Chovan, Rindošová, Maxonová, Horváth, Štangel, Fekár Uznesenie prijaté. SKOKY ME […]

Výber reprezentácie v skoku na koni pre rok 2020

Skoková komisia schvaľuje 3 skokové sústredenia za účelom výberu talentovanej mládeže do reprezentácie pre sezónu 2020 v jesenných mesiacoch október – november, ktoré zorganizuje na západnom, strednom a východnom Slovensku. Dátumy a miesto sústredení upresní komisia spolu s inštrukciami minimálne mesiac pred ich konaním. Oprávnené náklady na ustajnenie koní účastníkov sústredení a prenájom areálov budú hradené z […]

Dlhoročný člen SJF, Ing. Juraj Kovalčík oslavuje krásne životné jubileum

Juraj Kovalčík sa narodil 8. 6. 1949 v Tatranskej Lomnici. Ako syn chatára na Kežmarskej chate v detstve inklinoval k lyžovaniu a k prírode. No už v roku 1962 začal jazdiť vo Veľkej Lomnici u trénera Štefana Husára. Neskôr jeho kroky smerovali za koňmi do Barce pri Košiciach, kde začal študovať na Strednej veterinárnej škole. Keďže v tom čase boli lepšie podmienky na jazdenie v Nitre, po prvom ročníku v roku 1965 prestúpil na Strednú […]

top