Slovenská jazdecká federácia | SJF

Oznamy

Zomrel dlhoročný člen SJF a významný predstaviteľ jazdeckej komunity v Poprade, Anton Kelečeni

Z hlbokým zármutkom oznamujeme, že 20. októbra 2017 nás opustil bývalý predseda TJ ŠM Poprad, dlhoročný predseda záprahovej komisie SJF, rozhodca a staviteľtratí MVDr. Anton Kelečeni. Posledná rozlúčka sa uskutoční 24.októbra 2017 o 11:00 v Dome smútku v Poprade – Veľkej. Česť jeho pamiatke !   Anton Kelečeni, nar. 09.05.1941, zomrel: 20.10.2017 (76 rokov). Dlhé desaťročia aktívny […]

Školenie činovníkov zo Všeobecných pravidiel SJF

Dňa 28.10.2017 sa bude konať v Spojenej škole Ivanka pri Dunaji,ul. SNP 30, preškolenie činovníkov SJF zo Všeobecných pravidiel SJF. Školiteľ: RNDr. Robert Fekár Účastnícky poplatok 10€, ktorý pokrýva coffee break a obed, sa platí priamo na mieste školenia pri prezentácii. Prihlášky posielajte, prosím, na mail: baciak.masarykova@sjf.sk vo forme: meno – č. licencie SJF – klubová […]

Nové zloženie skokovej komisie SJF

Predsedníctvo SJF menuje zloženie skokovej komisie nasledovne: Tomáš Kuchár – predseda Petra Zálešáková – člen Andrej Hollý – člen Andrea Machalová – člen Zdeno Kuchár – člen   Hlasovanie: ZA 7 – Chovan, Rindošová, Ivan, Horváth, Štangel, Sabo, Fekár Uznesenie prijaté. Uznesenie bude  prečítané na najbližšom zasadnutí P-SJF a uvedené v Zápisnici z najbližšieho zasadnutia […]

P-SJF udelilo strieborný odznak, ďakovné listy a čestné uznania

Predsedníctvo SJF schvaľuje udelenie strieborného výkonnostného odznaku pre Patrika Majhera. Predsedníctvo SJF schvaľuje udelenie ďakovného listu pri príležitosti životného jubilea pp., Kundrák, Vitko, Počatko. Predsedníctvo SJF schvaľuje udelenie pochvalného a čestného uznania pri príležitosti životného jubilea pp., Baláž P., Cigán M., Krestová D., Gvušč J.   Hlasovanie: ZA 7 – Chovan, Rindošová, Ivan, Horváth, Štangel, Sabo, […]

top