Slovenská jazdecká federácia | SJF

Oznamy

2. zasadnutie P-SJF v roku 2019

2. zasadnutie P-SJF v roku 2019 sa uskutoční dňa 9.4.2019 (utorok) o 9.00 v sídle SJF, Junácka 6, Bratislava (učebňa č.4), s nasledovným programom: 1.      Otvorenie 2.      Schválenie programu 3.      Voľba zapisovateľa a overovateľov 4.      Hlasovania per rollam od 5.2.2019 5.      Zvolanie a príprava XIV. VZ SJF 6.      Činnosť komisií SJF 7.      Činnosť sekretariátu SJF 8.    […]

Smútočné oznámenie

Fridrich Pisara sa narodil 19. 7. 1940 v Brunovciach. Po celý jeho život ho sprevádzali kone. V období, ktoré koňom neprialo, ako predseda Poľnohospodárskeho družstva v Soblahove vybudoval v Trenčíne – Nozdrkovciach moderné jazdecké centrum. Svojím mimoriadnym „koniarskym“ citom videl i to, čo ostatní nevideli. Po zmene režimu v roku 1989 mohol naplno rozvinúť lásku ku koňom. Aktívne vstupoval do diania pri transformácii chovu koní na Slovensku. […]

ZRUŠENÉ PRETEKY MILITARY MOTEŠICE

Organizátor, TJ Žrebčín Motešice oznamuje, že vzhľadom na nepriaznivé poveternostné podmienky, ktoré nastali po víchrici spojenej s dažďom a krupobitím, rušia preteky Military Motešice 2019, ktoré sa mali konať 16.3.2019 – 17.3.2019. Náhradný termín pretekov bude včas oznámený.

Britská vláda vydala usmernenie o pohybe koní v prípade, že Británia nedokončí dohodu o vypovedaní s vyjednávačmi Európskej únie (EÚ) do 29. marca 2019

Britská vláda vydala usmernenie o pohybe koní v prípade, že Británia nedokončí dohodu o vypovedaní s vyjednávačmi Európskej únie (EÚ) do 29. marca 2019. Len pár týždňov zostáva do deadlinu 29. marca 2019 a britský parlament ešte nemá schválené podmienky odstúpenia od zmluvy, ktoré boli dohodnuté s EÚ. V prípade, že Británia opustí EÚ bez […]

top