Slovenská jazdecká federácia | SJF

Oznamy

OZNAM – 20. – 29.7.2018 bude sekretariát SJF zatvorený !

Sekretariát SJF oznamuje, že v dňoch: 20. – 29. 7. 2018 bude sekretariát z technických príčin ZATVORENÝ ! Prosíme, aby ste si všetky neodkladné záležitosti vybavili smerom k sekretariátu SJF vopred, nakoľko v tomto období nebude možné riešiť telefonáty a ani maily. Ďakujeme za pochopenie!  

Seminár s FEI staviteľom parkúrov Eduardom Petrovičom

Vážení priaznivci jazdeckého športu, JK Masarykov Dvor Vígľaš v spolupráci so SSO SJF oslovil, v rámci Majstrovstiev stredoslovenskej oblasti detí a juniorov v skoku, renomovaného medzinárodného staviteľa parkúrov s licenciou FEI Eduarda Petroviča o možnosť využiť jeho svetové skúsenosti. Zámerom seminára je využiť bohaté praktické skúsenosti tohto svetového staviteľa známeho aj zo slovenských kolbísk a využiť […]

Smútočné oznámenie

So zármutkom oznamujeme, že vo veku 73 rokov zomrel dlhoročný člen SJF,  tréner Tibor Bugan. Posledná rozlúčka so zosnulým bude v utorok, dňa 17.7.2018 o 13:45 v krematóriu v Bratislave Pozostalej rodine vyjadrujeme úprimnú sústrasť. ČESŤ JEHO PAMIATKE!

Výzva pre mladé športové talenty

Vážení športoví priatelia,   Nadácia Slovenského olympijského výboru spúšťa 3. ročník grantového programu UKÁŽ SA! ktorého cieľom je podporiť mladých talentovaných športovcov s prihliadnutím na ich športové výsledky a elimináciu sociálnych rozdielov. V rámci grantu nadácia prerozdelí na tento účel až 60 tisíc eur pre 12 individuálnych žiadateľov a 6 kolektívov. Do programu sa môžu zapojiť mladé športové talenty, alebo […]

Bratislavská liga 2018 skoky

Bratislavská liga 2018 skoky priebežné poradie09   Oznam organizátora ku pravidlám: Vzhľadom na nedostatočný počet detí s výkonnosťou ZL (110 cm) je znížená úroveň parkúrov tejto kategórie na Z (100 cm).  

P-SJF schválilo výpravy na WEG 2018 a ME 2018 vo voltížnom jazdení

Predsedníctvo SJF schvaľuje výpravy za jednotlivé disciplíny nasledovne:   A) SKOKY Svetové jazdecké hry WEG 2018 Tryon (USA): Bronislav Chudyba s koňon Zapria (104DZ82 SUI) Radovan Šillo s koňom Durant W (08639 SVK)   Hlasovanie: ZA 7 –Chovan, Rindošová, Murínová, Horváth, Štangel, Sabo, Fekár   Uznesenie prijaté.   Uznesenie bude  prečítané na najbližšom zasadnutí P-SJF a uvedené […]

top