Slovenská jazdecká federácia | SJF

Oznamy

Zasadnutie Záprahovej komisie SJF

Dňa 22.11.2018 sa o 17tej hod v Topoľčiankach uskutoční zasadnutie Záprahovej komisie SJF s nasledovným programom: 1. Otvorenie 2. Schválenie programu 3. Voľba zapisovateľa a overovateľov 4. Zhodnootenie sezóny, novinky SJF 5. Hlasovania per rollam 6. Technické podmienky MSR-H1,H2 7. Rebríček záprahových jazdcov 8. Návrh ocenených na Galavečer 9. Rozpočet ZK 10. Ostatne

Pony rebríčky 2018

VSPR 2018 SSPP 2018 Konečné poradie Výkonnostný skokový pony rebríček- pravidlá DREZÚRNY PONY POHÁR SJF 2018 SSPP 2018 Pravidlá Uznesenie – pony komisia 11- 11-2018  

Drezúrny rebríček 2018

V sezóne 2018 sa slovenskí jazdci zúčastnili až 57 drezúrnych pretekov, čo je historicky najviac. Celkovo boli do rebríčka spracované výsledky z 367 súťaží.  Za posledné obdobie je badať výrazný nárast počtu absolvovaných štartov. Jedným z dôvodov prečo majú jazdci motiváciu viac závodiť je to, že sú za svoje úspechy oceňovaní na Drezúrnom galavečeri a po rokoch […]

5. zasadnutie P-SJF v roku 2018

13.11.2018 sa v sídle SJF, Junácka 6, Bratislava (aula) o 9.00 uskutoční 5. zasadnutie P-SJF v roku 2018 s nasledovným programom:      Otvorenie      Schválenie programu      Voľba zapisovateľa a overovateľov      Hlasovania per rollam od 14.6.2018      Činnosť sekretariátu SJF      Galavečer SJF ( z posl. zasadnutia P-SJF) + kritériá výberu ocenených      Činnosť komisií SJF   […]

P-SJF schválilo konanie FEI pretekov na rok 2019

P-SJF schvaľuje termíny usporiadania FEI pretekov na Slovensku v roku 2019 nasledovne: Show NF Start Date End Date Events Motesice SVK 05/04/2019 07/04/2019 CDI1*, CDICh-B, CDIJ, CDIP, CDIY Samorin SVK 12/04/2019 14/04/2019 CEI1* 80, CEI2* 120, CEI3* 160, CEIYJ1* 80, CEIYJ2* 120 Samorin SVK 10/05/2019 12/05/2019 CEI1* 80, CEI2* 120, CEI3* 160, CEIYJ1* 80, CEIYJ2* 120 Pezinok SVK 13/06/2019 16/06/2019 CVI1*, CVI2*, CVI3*, CVICh1*, CVICh2*, CVIJ1*, CVIJ2* Samorin SVK 14/06/2019 16/06/2019 CEI1* 80, CEI2* 120, CEI3* […]

top