Slovenská jazdecká federácia | SJF

Oznamy

P-SJF schválilo výpravu na Majstrovstvá sveta mladých koní endurance 2018

Predsedníctvo SJF schvaľuje výpravu za disciplínu vytrvalosť nasledovne: CH-M-YH-E 120 7 YO: MS mladých koní, Šamorín (SVK) Zuzana Ciranová – KARMAH LE SOLEIL Martin Gallo – EL SBAA I-2 / BETTY Mário Hoffmann – ROCK D ECUPILLAC Dominika Kleinová – VICTUS S Lucia Starovecká – HOSAM I-16 SK / KALA Lucia Supeková – J S […]

Jazdecká verejnosť na Slovensku smúti

Dňa 5.9.2018 nás, po krátkej ale ťažkej chorobe, navždy opustila významná osobnosť jazdeckého športu – bývalý reprezentant, úspešný tréner a chlap na pravom mieste – Július Mock. Zomrel vo veku 69 rokov. Česť jeho pamiatke a úprimnú sústrasť jeho rodine.

P-SJF schválilo výpravu na MS mladých koní v skoku na koni do Lanakenu (BEL)

Predsedníctvo SJF schvaľuje výpravu za disciplínu skoky nasledovne:   CH-M-YH-S: MS mladých koní, Lanaken, Belgicko   David Horváth s koňmi Mozaik VD Bisshop Peter Kuchár s koňom No Limit Z Patrik Majher s koňmi Claude, Mister ED Monika Štangelová s koňom L´Tangelos Boy   Hlasovanie: ZA 7 – Chovan, Rindošová, Murínová, Horváth, Štangel, Sabo, Fekár   Uznesenie prijaté.   […]

P-SJF schválilo konanie MSR vo všestrannosti pre JK Masarykov Dvor

P-SJF schvaľuje konanie MSR 2018 vo všestrannej spôsobilosti pre usporiadateľa JK Masarykov Dvor v termíne 15. – 16.9.2018   Hlasovanie: ZA 6 – Chovan, Rindošová, Murínová, Štangel, Sabo, Fekár NEHLASOVAL 1 – Horváth   Uznesenie prijaté.   Uznesenie bude  prečítané na najbližšom zasadnutí P-SJF a uvedené v Zápisnici z najbližšieho zasadnutia P-SJF.

OZNAM – zrušené preteky v Ivánke pri Dunaji

Organizátor, Jazdecký klub Spojená škola Ivanka pri Dunaji oznamuje: Z technických príčin sa RUŠIA preteky: Jesenná cena SŠ Ivanka pri Dunaji a Majstrovstvá BAO detí a juniorov v termíne: 29.9. 2018. Jesenná cena SŠ je bez náhradného termínu, Majstrovstvá BAO sa uskutočnia 15.-16.9.2018 v Areáli RS Team, Záhorská Bystrica. Ďakujeme za pochopenie.  

top