Slovenská jazdecká federácia | SJF

CSIOJYCh/CSIP/CSIYH/CSIAm-B Zduchovice ČR

okrem súťaženia národných tímov je možnosť prihlásiť sa aj na kategóriu amatér a mladé kone

 

ROZPIS

Author:

Národný riadiaci orgán jazdeckého športu v disciplínach : Skoky, Drezúra, Všestrannosť, Voltíž, Vytrvalosť, Záprahy, Pony a Reining

top