Slovenská jazdecká federácia | SJF

Drezúrny rebríček 2018

V sezóne 2018 sa slovenskí jazdci zúčastnili až 57 drezúrnych pretekov, čo je historicky najviac. Celkovo boli do rebríčka spracované výsledky z 367 súťaží.  Za posledné obdobie je badať výrazný nárast počtu absolvovaných štartov. Jedným z dôvodov prečo majú jazdci motiváciu viac závodiť je to, že sú za svoje úspechy oceňovaní na Drezúrnom galavečeri a po rokoch konečne aj na Galavečeri SJF.

 

Na Slovensku sa v uplynulej sezóne konalo 21 pretekov a Slováci sa zúčastnili aj 36 pretekov v zahraničí, z toho 6 CDI a 30 národných pretekov v Maďarsku (15), Česku (11), Rakúsku (8) a Poľsku (1). Záujem jazdcov štartovať v zahraničí je potešiteľný, môžu si tam zmerať sily so zahraničnou konkurenciou prípadne získať hodnotenie aj iných rozhodcov. Zároveň to však poukazuje na fakt, že na Slovensku je žiaľ nedostatok drezúrnych pretekov, ktoré by naplnili potreby jazdcov.

 

Do drezúrneho rebríčka 2018 bolo zaradených 58 seniorov s 92 koňmi. Juniorov bolo 29 s 39 koňmi a v kategórii detí súťažilo 21 jazdcov a 31 dvojíc. Početnosť jazdcov v jednotlivých kategóriách sa drží v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi na približne rovnakej úrovni. Väčší nárast bol zaznamenaný v kategórii Kôň roka a to nie len v celkovom počte koní, ale aj v ich dosiahnutej úrovni. Do rebríčka sa dostalo 143 koní, z ktorých 50 dosiahlo úroveň S, 19 ST a 11 koní absolvovalo súťaže na úrovni T.

 

Viac viď.  Drezúrny rebríček 2018 – konečné poradie

Drezurny_rebricek_2018

Author:

Národný riadiaci orgán jazdeckého športu v disciplínach : Skoky, Drezúra, Všestrannosť, Voltíž, Vytrvalosť, Záprahy, Pony a Reining

top