Slovenská jazdecká federácia | SJF

FEI DRIVING course for judges, technical delegates, course designers, stewards Šamorín marec 2019

info

Author:

Národný riadiaci orgán jazdeckého športu v disciplínach : Skoky, Drezúra, Všestrannosť, Voltíž, Vytrvalosť, Záprahy, Pony a Reining

top