Slovenská jazdecká federácia | SJF

Galavečer SJF

Oznamujeme jazdeckej verejnosti, že 3.3.2018 sa bude konať Galavečer SJF, v hoteli Tatra v Bratislave.

O podrobnostiach budeme včas informovať.

Author:

Národný riadiaci orgán jazdeckého športu v disciplínach : Skoky, Drezúra, Všestrannosť, Voltíž, Vytrvalosť, Záprahy, Pony a Reining

top