Slovenská jazdecká federácia | SJF

Jazdecká verejnosť na Slovensku smúti

Dňa 5.9.2018 nás, po krátkej ale ťažkej chorobe, navždy opustila významná osobnosť jazdeckého športu – bývalý reprezentant, úspešný tréner a chlap na pravom mieste – Július Mock.
Zomrel vo veku 69 rokov.

Česť jeho pamiatke a úprimnú sústrasť jeho rodine.

Author:

Národný riadiaci orgán jazdeckého športu v disciplínach : Skoky, Drezúra, Všestrannosť, Voltíž, Vytrvalosť, Záprahy, Pony a Reining

top