Slovenská jazdecká federácia | SJF

Kritériá mladých koní v drezúre 2018

Kritériá mladých koní v drezúre v roku 2018 prebiehali v spoločnej kategórii pre kone od 4 do 7, pričom každá veková kategória mala predpísaný stupeň obtiažnosti od Z do ST pre vyrovnanie ich šancí. Body mohli zbierať len v špeciálnych súťažiach pre mladé kone (4-ročné=Z, 5-ročné=L, 6-ročné=S, 7-ročné=ST), kde sa hodnotia chody koňa, priestupnosť a celkový dojem vrátane perspektívy koňa do vyšších stupňov. Tento rok súťažilo v KMK 33 koní, čo je o 9 viac ako v minulej sezóne. Z toho bolo 7 štvorročných, 12 päťročných, 10 šesťročných a 4 sedemročné kone. Spolu absolvovali 21 pretekov, 50 súťaží pre mladé kone a rovných 160 štartov. Body zbierali v 24 súťažiach stupňa Z, v 13 L, v 9 S a v 4 súťažiach ST.

 

Pozrite si kompletné výsledky KMK v drezúre 2018 a TOP TEN v tejto kategórii. Gratulujeme!

KMK 2018

 

Author:

Národný riadiaci orgán jazdeckého športu v disciplínach : Skoky, Drezúra, Všestrannosť, Voltíž, Vytrvalosť, Záprahy, Pony a Reining

top