Slovenská jazdecká federácia | SJF

Lea Jakubíková a Michael Bugan na CDI Budapešť plnou parou vpred

Inak sa ani nedá nazvať excelentný výkon našich dvoch drezúrnych jazdcov, ktorí nás reprezentovali na CDI Budapešť – Fót 28.-30.9.2018.

Vďaka Lei Jakubíkovej hrala slovenská hymna! Lea Jakubíková pre nás získala zlato v kategórii CDIJ so svojím koňom Da Felice.

Prostredníctvom Michaela Bugana máme zase neoceniteľné body vo svetovom pohári CDI-W, kde sa Michaelovi podarilo so svojím koňom For President kvalifikovať 70,130% v Grand Prix + 4. miesto vo freestyle, skóre 70,150% a umiestnením na 6. mieste  nám zabezpečilo zaradenie na World cup v stredoeurópskej lige na 18. mieste.

 

Ďakujeme a blahoželáme!

Author:

Národný riadiaci orgán jazdeckého športu v disciplínach : Skoky, Drezúra, Všestrannosť, Voltíž, Vytrvalosť, Záprahy, Pony a Reining

top