Slovenská jazdecká federácia | SJF

Lucia Krivosudská na koni Amadeus opäť potvrdila v poľskej Poznani skvelú formu!

V dňoch 27.-30.11.2018 sa konali paradrezúrne preteky CPEDI2* v poľskej Poznani.

Slovensko reprezentovala Lucia Krivosudská s koňom Amadeus. Cesta bola náročná a aj únava sa prejavila pri prvej jazde, kde dvojica získala 65,049% a obsadila tak 3. miesto. V individual teste si Lucia s Amadeom polepšili a získali 67,402% a obsadili 2. miesto. V piatkovom freestyle so ziskom 73,333% opäť obsadili 2. miesto, pričom víťazstvo im uniklo len o 0,278%.

Blahoželáme!

 

rptnb

dav

Author:

Národný riadiaci orgán jazdeckého športu v disciplínach : Skoky, Drezúra, Všestrannosť, Voltíž, Vytrvalosť, Záprahy, Pony a Reining

top