Slovenská jazdecká federácia | SJF

Miroslav Matuška tretí na CAI2* v maďarskom Mélykúte

V dňoch 31.5. – 3.6.2018 sa v maďarskom Mélykúte konali CAI2* záprahové preteky.

Miroslav Matúška z JK pri NŽ Topoľčianky  predviedol v kategórii dvojzáprahov so svojimi lipicánskymi kobylami nádherné slovenské tango a obsadil v celkovom poradí 3. miesto.

Srdečne blahoželáme a zároveň ďakujeme za reprezentáciu Jánovi Bírovi, ktorý obsadil v kategórii jednozáprahov 10. miesto.

 

Author:

Národný riadiaci orgán jazdeckého športu v disciplínach : Skoky, Drezúra, Všestrannosť, Voltíž, Vytrvalosť, Záprahy, Pony a Reining

top