Slovenská jazdecká federácia | SJF

Naše paradrezúrne jazdkyne, Lucia Krivosudská a Lucia Vladovičová, splnili kvalifikáciu na WEG 2018

12.-15.4.2018 sa v českých Kraloviciach konali medzinárodné paradrezúrne preteky CPEDI3*. Lucia Vladovičová (GRADE I) dosiahla najlepší výsledok 63,827% v Individual Test a  Lucia Krivosudská (GRADE III) dosiahla najlepší výsledok 63,294% v Team Test. Obe tým splnili kvalifikáciu na WEG 2018 v Tryone. Ako reprezentačný tréner s jazdkyňami bola Magdaléna Pokorná.

Srdečne blahoželáme!

Author:

Národný riadiaci orgán jazdeckého športu v disciplínach : Skoky, Drezúra, Všestrannosť, Voltíž, Vytrvalosť, Záprahy, Pony a Reining

top