Slovenská jazdecká federácia | SJF

oznam – 4. kolo Bratislavskej ligy a MBAO

Organizátor oznamuje:

Štvrté kolo Bratislavskej ligy a Majstrovstvá Bratislavskej oblasti v skoku na koni sa uskutočnia v dňoch 15. a 16. septembra 2018 v areáli RS Team v Záhorskej Bystrici.

Author:

Národný riadiaci orgán jazdeckého športu v disciplínach : Skoky, Drezúra, Všestrannosť, Voltíž, Vytrvalosť, Záprahy, Pony a Reining

top