Slovenská jazdecká federácia | SJF

OZNAM – 20. – 29.7.2018 bude sekretariát SJF zatvorený !

Sekretariát SJF oznamuje, že v dňoch:

20. – 29. 7. 2018

bude sekretariát z technických príčin ZATVORENÝ !

Prosíme, aby ste si všetky neodkladné záležitosti vybavili smerom k sekretariátu SJF vopred, nakoľko v tomto období nebude možné riešiť telefonáty a ani maily.

Ďakujeme za pochopenie!

 

Author:

Národný riadiaci orgán jazdeckého športu v disciplínach : Skoky, Drezúra, Všestrannosť, Voltíž, Vytrvalosť, Záprahy, Pony a Reining

top