Slovenská jazdecká federácia | SJF

OZNAM pre usporiadateľov EQUISTYLE CUP PRE DETI A JUNIOROV 2018

OZNAM PRE USPORIADATEĽOV

EQUISTYLE CUP PRE DETI A JUNIOROV 2018

Seriál skokových jazdeckých pretekov pre deti a juniorov, ktorý sa skladá z dvoch pohárových súťaží:

  • EQUISTYLE Cup pre deti
  • EQUISTYLE Cup pre juniorov

Priebeh a podmienky:

Každá pohárová súťaž bude mať svoje kolá počas víkendov kalendárneho roku 2018. Usporiadatelia, ktorí máte záujem zaradiť do svojich rozpisov pretekov kolo Equistyle Cupu, pošlite e-mail do 30.11.2017 na adresu skatullova.jarka@gmail.com s dátumom konania Vašich pretekov. Po dohode s majiteľom spoločnosti EQUISTYLE, ktorá je sponzorom, pošleme potvrdzujúci e-mail, v ktorom budú podrobné informácie o súťažiach a cenách. Nakoľko sa jedná o súťaže pre deti a juniorov, spoločnosť EQUISTYLE žiada usporiadateľov, aby zvážili technické zabezpečenie pretekov čo sa týka rozmerov a povrchu kolbiska a opracoviska, kapacity parkovania, vhodného ustajnenia, kvality občerstvenia a sociálneho zabezpečenia.

Author:

Národný riadiaci orgán jazdeckého športu v disciplínach : Skoky, Drezúra, Všestrannosť, Voltíž, Vytrvalosť, Záprahy, Pony a Reining

top