Slovenská jazdecká federácia | SJF

OZNAM – tréning juniorskej reprezentácie

Dňa 29.5.2018 sa uskutoční tréning juniorskej reprezentácie pred výjazdom na CSIO Bábolna.

Nominovaní jazdci:

Dávid Horváth
Sára Štangelová
Sára Orviská
Vanessa Poráziková
Dominika Droppová

Deti:

Katka Morochovičová

Author:

Národný riadiaci orgán jazdeckého športu v disciplínach : Skoky, Drezúra, Všestrannosť, Voltíž, Vytrvalosť, Záprahy, Pony a Reining

top