Slovenská jazdecká federácia | SJF

OZNAM – zrušené preteky CSI-W Bratislava

oznamujeme, že preteky CSI-W Bratislava, ktoré sa mali konať 3.-5.8.2018 sú zrušené.

Author:

Národný riadiaci orgán jazdeckého športu v disciplínach : Skoky, Drezúra, Všestrannosť, Voltíž, Vytrvalosť, Záprahy, Pony a Reining

top