Slovenská jazdecká federácia | SJF

OZNAM – zrušenie a presunutie pretekov JK SŠ Ivanka pri Dunaji

Organizátor, JK SŠ Ivanka pri Dunaji oznamuje:

Skokové preteky: Jarná cena SŠ Ivanka pri Dunaji sa presúvajú z termínu 21.4.2018 na termín 2.6.2018.

Preteky všestrannej spôsobilosti:  Cena SŠ Ivanka pri Dunaji v military v termíne 2.6. 2018 sa rušia bez náhradného termínu.

 

Author:

Národný riadiaci orgán jazdeckého športu v disciplínach : Skoky, Drezúra, Všestrannosť, Voltíž, Vytrvalosť, Záprahy, Pony a Reining

top