Slovenská jazdecká federácia | SJF

OZNAM – zrušenie pretekov Cena Oravy

Organizátor, JK HÚŠŤ Dlhá nad Oravou oznamuje:

Drezúrne preteky Cena Oravy 2018, kód 180804SD, plánované na 4.8.2018, rušíme pre malý záujem jazdcov.

Monika Brieniková, JK HÚŠŤ Dlhá nad Oravou

Author:

Národný riadiaci orgán jazdeckého športu v disciplínach : Skoky, Drezúra, Všestrannosť, Voltíž, Vytrvalosť, Záprahy, Pony a Reining

top