Slovenská jazdecká federácia | SJF

OZNAM – zrušenie SZVJ Prievidza

Západoslovenská jazdecká oblasť v spolupráci s JK EQUIDA Prievidza oznamujú, že skúšky základného výcviku jazdca, ktoré sa mali konať 21.4.2018 (sobota) v Prievidzi sú ZRUŠENÉ.

Author:

Národný riadiaci orgán jazdeckého športu v disciplínach : Skoky, Drezúra, Všestrannosť, Voltíž, Vytrvalosť, Záprahy, Pony a Reining

top