Slovenská jazdecká federácia | SJF

OZNAM – zrušenie SZVJ v Košiciach

Organizátor, TJ Slávia UVLF Košice oznamuje:

skúšky základného výcviku jazdca, ktoré sa mali konať: 15.04.2018 (nedeľa)

miesto konania : Jazdecký areál UVLF, Trieda KVP 9, Košice

ZRUŠENÉ.

Author:

Národný riadiaci orgán jazdeckého športu v disciplínach : Skoky, Drezúra, Všestrannosť, Voltíž, Vytrvalosť, Záprahy, Pony a Reining

top