Slovenská jazdecká federácia | SJF

P-SJF schválilo bronzový odznak Máriovi Hoffmannovi

Predsedníctvo SJF udeľuje Máriovi Hoffmannovi bronzový odznak za zásluhy a pri príležitosti životného jubilea 50 rokov.

Hlasovanie:

ZA 7 – Chovan, Rindošová, Sotáková, Horváth, Štangel, Sabo, Fekár

UZNESENIE PRIJATÉ

Author:

Národný riadiaci orgán jazdeckého športu v disciplínach : Skoky, Drezúra, Všestrannosť, Voltíž, Vytrvalosť, Záprahy, Pony a Reining

top