Slovenská jazdecká federácia | SJF

P-SJF schválilo konanie FEI pretekov na rok 2019

P-SJF schvaľuje termíny usporiadania FEI pretekov na Slovensku v roku 2019 nasledovne:

Show NF Start Date End Date Events
Motesice SVK 05/04/2019 07/04/2019 CDI1*CDICh-BCDIJCDIPCDIY
Samorin SVK 12/04/2019 14/04/2019 CEI1* 80CEI2* 120CEI3* 160CEIYJ1* 80CEIYJ2* 120
Samorin SVK 10/05/2019 12/05/2019 CEI1* 80CEI2* 120CEI3* 160CEIYJ1* 80CEIYJ2* 120
Pezinok SVK 13/06/2019 16/06/2019 CVI1*CVI2*CVI3*CVICh1*CVICh2*CVIJ1*CVIJ2*
Samorin SVK 14/06/2019 16/06/2019 CEI1* 80CEI2* 120CEI3* 160CEIYJ1* 80CEIYJ2* 120
Samorin SVK 16/07/2019 21/07/2019 CSI1*CSI2*CSI4*CSIYH1*
Samorin SVK 19/07/2019 21/07/2019 CEI1* 80CEI2* 120CEI3* 160CEIYJ1* 80CEIYJ2* 120
Samorin SVK 23/07/2019 28/07/2019 CSI1*CSI2*CSI4*CSIYH1*
Samorin SVK 26/07/2019 28/07/2019 CAI2*-H4
Samorin SVK 30/07/2019 04/08/2019 CSI1*CSI2*CSI4*[CSIOCh][CSIOJ][CSIOP][CSIOY]CSIYH1*
Samorin SVK 23/08/2019 25/08/2019 CEI1* 80CEI2* 120CEI3* 160CEIYJ1* 80CEIYJ2* 120
Pezinok SVK 06/09/2019 08/09/2019 [CSI2*-W]CSIAm-BCSIYH1*
Samorin SVK 11/10/2019 13/10/2019 CEI1* 80CEI2* 120CEI3* 160CEIYJ1* 80CEIYJ2* 120
Samorin SVK 17/10/2019 20/10/2019 CSI2*CSI4*CSIYH1*
Samorin SVK 24/10/2019 27/10/2019 CSI2*CSI4*CSIYH1*
Samorin SVK 31/10/2019 03/11/2019 CSI2*CSI4*CSIYH1*

 

Hlasovanie:

ZA 7 – Chovan, Rindošová, Murínová, Horváth, Štangel, Sabo, Fekár

 

Uznesenie prijaté.

Uznesenie bude  prečítané na najbližšom zasadnutí P-SJF a uvedené v Zápisnici z najbližšieho zasadnutia P-SJF.

Author:

Národný riadiaci orgán jazdeckého športu v disciplínach : Skoky, Drezúra, Všestrannosť, Voltíž, Vytrvalosť, Záprahy, Pony a Reining

top