Slovenská jazdecká federácia | SJF

P-SJF schválilo MSR v drezúre 2019

Predsedníctvo SJF schvaľuje za organizátora MSR 2019 v drezúre JK pri NŽ Topoľčianky v termíne 5.-7.7.2019 v kategórii deti, mladší juniori, starší juniori, mladí jazdci a seniori a v termíne 26.-28.7.2019 v kategórii pony a mladé kone v zmysle platných technických podmienok MSR v drezúre 2019.

Hlasovanie:

ZA 6 – Chovan, Sotáková, Štangel, Sabo, Fekar, Horváth

NEHLASOVAL 1 – Rindošová

Uznesenie prijaté.

Author:

Národný riadiaci orgán jazdeckého športu v disciplínach : Skoky, Drezúra, Všestrannosť, Voltíž, Vytrvalosť, Záprahy, Pony a Reining

top