Slovenská jazdecká federácia | SJF

P-SJF schválilo výpravu na Majstrovstvá sveta mladých koní endurance 2018

Predsedníctvo SJF schvaľuje výpravu za disciplínu vytrvalosť nasledovne:

CH-M-YH-E 120 7 YO: MS mladých koní, Šamorín (SVK)

Zuzana Ciranová – KARMAH LE SOLEIL

Martin Gallo – EL SBAA I-2 / BETTY

Mário Hoffmann – ROCK D ECUPILLAC

Dominika Kleinová – VICTUS S

Lucia Starovecká – HOSAM I-16 SK / KALA

Lucia Supeková – J S SIETE DE ORO

Lucia Supeková jun. – F C HUSEIN

Michaela Supeková – J S LEAA, RO VEDETTE

 

Hlasovanie:

ZA 7 – Chovan, Rindošová, Murínová, Horváth, Štangel, Sabo, Fekár

 

Uznesenie prijaté.

 

Uznesenie bude  prečítané na najbližšom zasadnutí P-SJF a uvedené v Zápisnici z najbližšieho zasadnutia P-SJF.

Author:

Národný riadiaci orgán jazdeckého športu v disciplínach : Skoky, Drezúra, Všestrannosť, Voltíž, Vytrvalosť, Záprahy, Pony a Reining

top