Slovenská jazdecká federácia | SJF

P-SJF schválilo výpravu na MS mladých koní v skoku na koni do Lanakenu (BEL)

Predsedníctvo SJF schvaľuje výpravu za disciplínu skoky nasledovne:

 

CH-M-YH-S: MS mladých koní, Lanaken, Belgicko

 

David Horváth s koňmi Mozaik VD Bisshop

Peter Kuchár s koňom No Limit Z

Patrik Majher s koňmi Claude, Mister ED

Monika Štangelová s koňom L´Tangelos Boy

 

Hlasovanie:

ZA 7 – Chovan, Rindošová, Murínová, Horváth, Štangel, Sabo, Fekár

 

Uznesenie prijaté.

 

Uznesenie bude  prečítané na najbližšom zasadnutí P-SJF a uvedené v Zápisnici z najbližšieho zasadnutia P-SJF.

Author:

Národný riadiaci orgán jazdeckého športu v disciplínach : Skoky, Drezúra, Všestrannosť, Voltíž, Vytrvalosť, Záprahy, Pony a Reining

top