Slovenská jazdecká federácia | SJF

P-SJF schválilo výpravu na MS v záprahovom jazdení Lipica 2017

Predsedníctvo SJF schvaľuje výpravu za disciplínu záprahy nasledovne:

 

CH-M-A 2: MS dvojzáprahy, Lipica, Slovinsko

 

Jozef Mašír s koňmi Maestoso X 39, Maestoso X 41, Nestor

Miroslav Matúška s koňmi Favory XII 6, Favory XII 8, Neapolitano XI 45

 

Hlasovanie:

ZA 7 –Chovan, Rindošová, Ivan, Horváth, Štangel, Sabo, Fekár

 

Uznesenie prijaté.

 

Uznesenie bude  prečítané na najbližšom zasadnutí P-SJF a uvedené v Zápisnici z najbližšieho zasadnutia P-SJF.

 

Author:

Národný riadiaci orgán jazdeckého športu v disciplínach : Skoky, Drezúra, Všestrannosť, Voltíž, Vytrvalosť, Záprahy, Pony a Reining

top