Slovenská jazdecká federácia | SJF

Petra Zálešáková nás bude zastupovať na FEI Sports forum v Lausanne 26.-27.3.2018

Predsedníctvo SJF schvaľuje účasť Petry Zálešákovej, členky Skokovej komisie SJF, na FEI Sports Forum v Lausanne 26.-27. marca 2018.

Hlasovanie:

ZA 6 – Chovan, Rindošová, Horváth, Štangel, Sabo, Fekár

NEHLASOVAL 1 – Ivan

 

Uznesenie prijaté.

 

Uznesenie bude  prečítané na najbližšom zasadnutí P-SJF a uvedené v Zápisnici z najbližšieho zasadnutia P-SJF.

 

 

 

 

 

 

Zdôvodnenie – Jaroslav Ivan:

Vzhľadom k tendenciám presadeným v Predsedníctve SJF na zasadnutí dňa 8.2.2018, ktoré sa nezhodujú s mojím presvedčením a považujem ich za výsmech všetkým slušným členom SJF, sa až do doby, kým sa situácia nezmení, nebudem zúčastňovať činnosti a tým ani hlasovaní v rámci Predsedníctva SJF. Zároveň sa týmto dištancujem od akýchkoľvek ďalších rozhodnutí a prijatých uznesení Predsedníctvom SJF. V rozhodovaní dávam priestor tým členom Predsedníctva SJF, ktorí prevzali iniciatívu, aby “svojou” nadpolovičnou väčšinou a demokraticky smerovali Slovenskú jazdeckú federáciu tam, kam sa rozhodli.

 

Author:

Národný riadiaci orgán jazdeckého športu v disciplínach : Skoky, Drezúra, Všestrannosť, Voltíž, Vytrvalosť, Záprahy, Pony a Reining

top