Slovenská jazdecká federácia | SJF

Piatok trinásteho nebol pre Davida Horvátha vôbec nešťastný

Dnes, 13.4.2018, vybojoval David Horváth so svojou kobylou Salana krásne 1. miesto na CSI Linz (AUT) v kategórii mladé kone.

 

Gratulujeme!

Author:

Národný riadiaci orgán jazdeckého športu v disciplínach : Skoky, Drezúra, Všestrannosť, Voltíž, Vytrvalosť, Záprahy, Pony a Reining

top