Slovenská jazdecká federácia | SJF

Pozvánka – Sústredenie v military s Patrikom Eibnerom

Author:

Národný riadiaci orgán jazdeckého športu v disciplínach : Skoky, Drezúra, Všestrannosť, Voltíž, Vytrvalosť, Záprahy, Pony a Reining

top