Slovenská jazdecká federácia | SJF

POZVÁNKA na Zasadnutie Záprahovej komisie

Vážení predstavitelia a členovia klubov SJF,

pozývame Vás na Zasadnutie Záprahovej komisie, dňa 10.10.2017 v Topoľčiankach.

POZVÁNKA

Author:

Národný riadiaci orgán jazdeckého športu v disciplínach : Skoky, Drezúra, Všestrannosť, Voltíž, Vytrvalosť, Záprahy, Pony a Reining

top