Slovenská jazdecká federácia | SJF

Preškolenia skokových rozhodcov, stewardov a staviteľov parkúrov zo zmien v Skokových a Všeobecných pravidlách pre rok 2019

Preškolenia skokových rozhodcov, stewardov a staviteľov parkúrov zo zmien v Skokových a Všeobecných pravidlách pre rok 2019 sa uskutoční v sobotu 19.1.2019 o 9:00 v Dome športu na Junáckej 6 v Bratislave a v sobotu 9.2.2019 o 9:00 v UVLF na Komenského 73 ( poslucháreň P1 – infektológia ) v Košiciach.

Prihlášky prosím zasielať na info@sjf.sk a zároveň na robert.fekar@sjf.sk

Author:

Národný riadiaci orgán jazdeckého športu v disciplínach : Skoky, Drezúra, Všestrannosť, Voltíž, Vytrvalosť, Záprahy, Pony a Reining

top