Slovenská jazdecká federácia | SJF

Preškolenie a úvodné školenie rozhodcov v disciplíne ZÁPRAHY

informácie

prihláška

Author:

Národný riadiaci orgán jazdeckého športu v disciplínach : Skoky, Drezúra, Všestrannosť, Voltíž, Vytrvalosť, Záprahy, Pony a Reining

top