Slovenská jazdecká federácia | SJF

Presunuté preteky – Bardejov

Organizátor, JK Novoteam Abrahámovce oznamuje, že pre nepriaznivé počasie boli preteky : Cena primátora mesta Bardejov, kód: 190505VS, PRESUNUTÉ na stredu 8.5.2019.

Author:

Národný riadiaci orgán jazdeckého športu v disciplínach : Skoky, Drezúra, Všestrannosť, Voltíž, Vytrvalosť, Záprahy, Pony a Reining

top