Slovenská jazdecká federácia | SJF

Reportáž z Galavečera SJF 2019

Zdroj: TV Cavallo

Zdroj: TA3

Author:

Národný riadiaci orgán jazdeckého športu v disciplínach : Skoky, Drezúra, Všestrannosť, Voltíž, Vytrvalosť, Záprahy, Pony a Reining

top