Slovenská jazdecká federácia | SJF

Blog

DETSKÉ MIKULÁŠSKE PRETEKY

Srdečne Vás pozývame na Detské Mikulášske preteky v krytej hale na Ranči Čierny Peter v Dežericiach dňa 02.12.2017. Súťažiť sa bude v jazde zručnosti (s vodičom alebo bez vodiča), parkúre s kavaletami na zemi medzi stojanmi, parkúre s krížikmi a parkúre s výškou do 60 cm. Začiatok o 10:00 hod. Kancelária pretekov od 9:00 hod. […]

Michael Bugan medzi 15timi najlepšími na CDI 4* Stuttgart 2017

Toto prestížne podujatie je známe tým, že sa ho môžu zúčastniť len 15 najlepší pozvaní, ktorých si organizátor sám určí. Tejto pocty sa tento rok dostalo aj Michaelovi Buganovi s koňom For President, ktorý nás na CDI4* Stuttgart reprezentoval. Po zvládnutí stresu a náročných úloh sa umiestnil na 14tom mieste. Michael, ďakujeme za reprezentáciu!

Kritériá mladých koní 2017 v drezúre

Drezúrna komisia SJF vypísala aj počas sezóny 2017 súťaž pre mladé kone – Kritériá mladých koní v drezúre. Mladé kone mohli počas celej sezóny zbierať body zo špeciálnych drezúrnych súťaží určených pre mladé kone, kde sa dôraz kladie na chody koňa, priestupnosť, zodpovedajúcu úroveň výcviku a perspektívu do budúcnosti. KMK sa zúčastnilo až 23 mladých koní a výsledky […]

P-SJF schválilo Technicko-organizačné podmienky konania MSR 2018 (drezúra, skoky, voltíž, vytrvalosť, záprahy)

Na základe uznesení športových komisií SJF schvaľuje Predsedníctvo SJF technicko – organizačné podmienky konania MSR 2018 v disciplínach drezúra, skoky, voltíž, vytrvalosť a záprahy. Technicko – organizačné podmienky tvoria prílohu tohto per rollam hlasovania.   Hlasovanie: ZA 6 – Chovan, Ivan, Horváth, Štangel, Sabo, Fekár ZDRŽAL SA 1 – Rindošová   Uznesenie prijaté.   Uznesenie bude  prečítané […]

Drezúrny Pony pohár 2017

Drezúrny pony pohár sa po niekoľkoročnej pauze opäť uskutočnil v sezóne 2017. Cieľom bolo podporiť jazdcov na pony, teda deti a juniorov, ktorí začínajú jazdiť na pony, prilákať ich k jazdeckému športu a ukázať im krásy drezúrneho jazdenia, ktoré tvorí základ aj pre iné disciplíny. Drezúrna komisia v spolupráci s Pony komisiou SJF zostavili pravidlá […]

VÝZVA KOMISIE VŠESTRANNOSTI

Z dôvodu nekompletnosti výsledkov zahraničných štartov disciplíny všestrannosť prosí komisia všetkých pretekárov o zaslanie výsledkov zahraničných štartov v tejto disciplíne na adresu: zdeno.malik@centrum.sk do termínu 25.11.2017. Ďakujeme

Uznesenie Skokovej komisie SJF k výkonnostnému rebríčku

“Výkonnostný rebríček jazdcov za disciplínu skoky v sezóne 2017 bude zohľadňovať len výsledky z národných a medzinárodných CSI súťaží konaných na Slovensku a z medzinárodných CSI a CSIO súťaží v zahraničí. Národné súťaže zo zahraničia budú akceptované až v sezóne 2018, po doložení výsledkových listín účastníkmi na sekretariát SJF do 14 dní od konania pretekov.”

top