Dnes je Sobota 1.10.2016 a meniny má Arnold. Prihlasovacie meno/heslo:
v tomto mesiaci bolo 4014 prístupov
Dom�ce preteky v roku 2016 

Medzinárodná jazdecká federácia

TRM - partner SJF
TRM - partner SJF


Česká Jezdecká
Federace

www.equinews.sk
www.equinews.sk

www.okonoch.sk
www.okonoch.sk

www.jazdectvo.sk
www.jazdectvo.sk

www.jemfeialltech2014normandie.fr
WEG 2014


Warning: strpos() expects parameter 1 to be string, array given in /hosting/sjf.sk/schedule.php on line 13

Warning: strpos() expects parameter 1 to be string, array given in /hosting/sjf.sk/schedule.php on line 13
Program na spracovanie v�sledkov (Ver. 09.07.12, 8,25 MB)  |  Aktu�lna datab�za k programu (1,8 MB)  |  Aktu�lna upraven� verzia programu 10.04.25 (.zip, 1,9 MB)

Kalend�r FEI ( v�etky discipl�ny )  |  Zobraz textovo  |  Kalend�r pretekov
Janur 2016
Po
Ut
St
t
Pi
So
Ne

 
 
 
 
 1
 2
 3

 4
 5
 6
 7
 8
 9
10

11
12
13
14
15
17

18
19
20
21
22
23
24

25
26
27
28
29
30
31

 
 
 
 
 
 
 
Februr 2016
Po
Ut
St
t
Pi
So
Ne

 1
 2
 3
 4
 5

 8
 9
10
11
12
14

15
16
17
18
19
20
21

22
23
24
25
26
27
28

29
 
 
 
 
 
 
Marec 2016
Po
Ut
St
t
Pi
So
Ne

 
 1
 2
 3

 7
 8
 9
10
11
13

14
15
16
17
18

21
22
23
24
25

28
29
30
31
 
 
 
Aprl 2016
Po
Ut
St
t
Pi
So
Ne

 
 
 
 

 4
 5
 6
 7

11
12
13
14
15

18
19
20
21

25
26
27
28
 

Mj 2016
Po
Ut
St
t
Pi
So
Ne

 
 
 
 
 
 

 2
 3
 4
 5
 6

 9
10
11
12

16
17
18

23
24
25

30
31
 
 
 
 
 
Jn 2016
Po
Ut
St
t
Pi
So
Ne

 
 
 1
 2

 6
 7
 8
 9
10

13
14
15
16

20
21
22
23
24

27
28
29
30
 
 
 
Jl 2016
Po
Ut
St
t
Pi
So
Ne

 
 
 
 

 4
 6

11
12
13
14
15

18
19
20
21

25
26
27

 
 
 
 
 
 
 
Oktber 2016
Po
Ut
St
t
Pi
So
Ne

 
 
 
 
 

 3
 4
 5
 6
 7

10
11
12
13
14
15
16

17
18
19
20

24
25
26
27
28

31
 
 
 
 
 
 
November 2016
Po
Ut
St
t
Pi
So
Ne

 
 1
 2
 3
 4
 5
 6

 7
 8
 9
10
11
12
13

14
15
16
17
18
19
20

21
22
23
24
25
26
27

28
29
30
 
 
 
 
December 2016
Po
Ut
St
t
Pi
So
Ne

 
 
 
 1
 2
 3
 4

 5
 6
 7
 8
 9
10
11

12
13
14
15
16

19
20
21
22
23
24
25

26
27
28
29
30
31
 Poriadatelia pretekov s� povinn� predlo�i� SJF rozpis pretekov na schv�lenie minim�lne 8 t��d�ov pred ich konan�m. V�sledky v�etk�ch s��a��, podp�san� hlavn�m rozhodcom je potrebn� zasla� doporu�ene na SJF do 3 dn� po ukon�en� pretekov.
V�sledky z t�chto s��a�� je potrebn� zasla� aj elektronickej forme na e-mailov� adresu , alebo na diskete na adresu:
Slovensk� jazdeck� feder�cia
Jun�cka 6
832 80 Bratislava

Prihl��ky a po�iadavky na ustajnenie a ubytovanie s� ��astn�ci povinn� uplatni� minim�lne 7 dn� pred konan�m pretekov a to v�lu�ne prostredn�ctvom SJF na predp�sanom tla�ive a po zaplaten� v�etk�ch po�adovan�ch poplatkov na ��slo ��tu SJF 11484004/0900 v SLSP.


Návrat hore
Všetky pripomienky, návrhy, sťažnosti a otázky k stránke www.sjf.sk zasielajte na na webadmin@sjf.sk
© 2004 Slovenská jazdecká federácia
design & made by