Slovenská jazdecká federácia | SJF

Dokumenty

ZÁKLADNÉ DOKUMENTY SJF  

TLAČIVÁ  

PRAVIDLÁ
SKOKY

DREZÚRA

VŠESTRANNOSŤ

VYTRVALOSŤ

VOLTÍŽ

ZÁPRAHY

REINING

PONY

 

ZÁPISNICE
VALNÉ ZHROMAŽDENIA
2018
 

2017
– XII. VZ SJF v Senci

Pozvánka s Programom (a navrhované zmeny programu)

Rokovací poriadok (návrh a navrhované zmeny)

Volebný poriadok (návrh a navrhované zmeny)

Stanovy (návrhy a navrhované zmeny)

Zoznam volených funkcií do orgánov SJF

Správy

 

2016
XI. VZ SJF v Nitre
 
PREDSEDNÍCTVO
2018  

2017  

2016  
OBLASTI
BRATISLAVSKÁ OBLASŤ
2018
 

2017  

2016
 
ZÁPADOSLOVENSKÁ OBLASŤ
2018
 

2017  

2016
 
STREDOSLOVENSKÁ OBLASŤ
2018
 

2017  

2016  
VÝCHODOSLOVENSKÁ OBLASŤ
2018
 

2017  

2016  
KOMISIE
VZDELÁVACIA KOMISIA
2018
 

2017  

2016
 
KONTROLNÁ KOMISIA
2018  

2017  

2016  
DISCIPLINÁRNA KOMISIA
2018
 

2017  

2016  
KOMISIA ŠPORTOVÝCH ODBORNÍKOV
2018
 

2017  

2016
 
SKOKOVÁ KOMISIA
2018
 

2017  

2016  
DREZÚRNA KOMISIA
2018  

2017  

2016  
KOMISIA VŠESTRANNOSTI
2018  

2017
 

2016  
VYTRVALOSTNÁ KOMISIA
2018
 

2017  

2016  
VOLTÍŽNA KOMISIA
2018
 

2017  

2016  
ZÁPRAHOVÁ KOMISIA
2018
 

2017  

2016  
REININGOVÁ KOMISIA
2018
 

2017
 

2016
 
PONY KOMISIA
2018
 

2017  

2016
 
 

ZMLUVY
 

INÉ
PREMIESTŇOVANIE KONÍ
 

top