Slovenská jazdecká federácia | SJF

Dokumenty

ZÁKLADNÉ DOKUMENTY SJF  
TLAČIVÁ  
PRAVIDLÁ
SKOKY

DREZÚRA

VŠESTRANNOSŤ

VYTRVALOSŤ

VOLTÍŽ

ZÁPRAHY

REINING

PONY

 
ZÁPISNICE
VALNÉ ZHROMAŽDENIA
2018
– XIII. VZ SJF vo Vígľaši

Pozvánka s Programom (a navrhované zmeny programu)

Rokovací poriadok (návrh a navrhované zmeny)

Volebný poriadok (návrh a navrhované zmeny)

Stanovy (návrhy a navrhované zmeny)

Zoznam volených funkcií do orgánov SJF

Správy

 
2017
– XII. VZ SJF v Senci

Pozvánka s Programom (a navrhované zmeny programu)

Rokovací poriadok (návrh a navrhované zmeny)

Volebný poriadok (návrh a navrhované zmeny)

Stanovy (návrhy a navrhované zmeny)

Zoznam volených funkcií do orgánov SJF

Správy

 
2016
XI. VZ SJF v Nitre
 
PREDSEDNÍCTVO
2018  
2017  
2016  
OBLASTI
BRATISLAVSKÁ OBLASŤ
2018  
2017  
2016
 
ZÁPADOSLOVENSKÁ OBLASŤ
2018  
2017  
2016
 
STREDOSLOVENSKÁ OBLASŤ
2018  
2017  
2016  
VÝCHODOSLOVENSKÁ OBLASŤ
2018  
2017  
2016  
KOMISIE
VZDELÁVACIA KOMISIA
2018
 
2017  
2016
 
KONTROLNÁ KOMISIA
2018  
2017  
2016  
DISCIPLINÁRNA KOMISIA
2018
 
2017  
2016  
KOMISIA ŠPORTOVÝCH ODBORNÍKOV
2018  
2017  
2016
 
SKOKOVÁ KOMISIA
2018  
2017  
2016  
DREZÚRNA KOMISIA
2018  
2017  
2016  
KOMISIA VŠESTRANNOSTI
2018  
2017
 
2016  
VYTRVALOSTNÁ KOMISIA
2018
 
2017  
2016  
VOLTÍŽNA KOMISIA
2018
 
2017  
2016  
ZÁPRAHOVÁ KOMISIA
2018  
2017  
2016  
REININGOVÁ KOMISIA
2018
 
2017
 
2016
 
PONY KOMISIA
2018
 
2017  
2016
 
 
ZMLUVY  
INÉ
PREMIESTŇOVANIE KONÍ
 

top