Slovenská jazdecká federácia | SJF

Dokumenty


SKOKY

DREZÚRA

VŠESTRANNOSŤ

VYTRVALOSŤ

VOLTÍŽ

ZÁPRAHY

REINING

PONYVALNÉ ZHROMAŽDENIA

XI. VZ SJF v Nitre

– XII. VZ SJF v Senci

Pozvánka s Programom (a navrhované zmeny programu)

Rokovací poriadok (návrh a navrhované zmeny)

Volebný poriadok (návrh a navrhované zmeny)

Stanovy (návrhy a navrhované zmeny)

Zoznam volených funkcií do orgánov SJF

Správy

PREDSEDNÍCTVO

OBLASTI
BRATISLAVSKÁ OBLASŤ

ZÁPADOSLOVENSKÁ OBLASŤ

STREDOSLOVENSKÁ OBLASŤ

VÝCHODOSLOVENSKÁ OBLASŤ

KOMISIE

VZDELÁVACIA KOMISIA

KONTROLNÁ KOMISIA

DISCIPLINÁRNA KOMISIA

KOMISIA ŠPORTOVÝCH ODBORNÍKOV

SKOKOVÁ KOMISIA

DREZÚRNA KOMISIA

KOMISIA VŠESTRANNOSTI

VYTRVALOSTNÁ KOMISIA

VOLTÍŽNA KOMISIA

ZÁPRAHOVÁ KOMISIA

REININGOVÁ KOMISIA

PONY KOMISIA


top