Slovenská jazdecká federácia | SJF

Školenie trénerov I. kvalifikačného stupňa 14.9.2018 Košice

info

Author:

Národný riadiaci orgán jazdeckého športu v disciplínach : Skoky, Drezúra, Všestrannosť, Voltíž, Vytrvalosť, Záprahy, Pony a Reining

top