Slovenská jazdecká federácia | SJF

Slovenská liga detí a juniorov 14. ročník dlhodobej súťaže EQUISTYLE CUP 2018

KONEČNÉ VÝSLEDKY SÚŤAŽE:

konečné výsledky DETI

konečné výsledky JUNIORI

info

Author:

Národný riadiaci orgán jazdeckého športu v disciplínach : Skoky, Drezúra, Všestrannosť, Voltíž, Vytrvalosť, Záprahy, Pony a Reining

top