Slovenská jazdecká federácia | SJF

Slovenská liga detí a juniorov 14. ročník dlhodobej súťaže EQUISTYLE CUP 2018

info

priebežné výsledky deti

priebežné výsledky juniori

 

Author:

Národný riadiaci orgán jazdeckého športu v disciplínach : Skoky, Drezúra, Všestrannosť, Voltíž, Vytrvalosť, Záprahy, Pony a Reining

top