Slovenská jazdecká federácia | SJF

Slovenský skokový PONY pohár 2017 a Výkonnostný PONY rebríček 2017

Poznáme víťazov a umiestnených v súťaži Slovenský skokový pony pohár 2017 a Výkonnostný skokový pony rebríček 2017!

V roku 2017 sa uskutočnil už štvrtý ročník seriálovej celosezónnej súťaže Slovenský skokový pony pohár, ďalej len SSPP, ktorý potvrdil stúpajúci záujem najmladšej kategórie detí o športové jazdenie na pony koňoch. SSPP vznikol ako pilotný projekt rozvoja jazdeckého športu u najmladších a jeho garantom je Pony komisia a SJF. Vyhodnocuje sa v dvoch kategóriách: DETI DO 14 ROKOV a JUNIORI DO 18 ROKOV. Vzhľadom k podpore slovenských organizátorov pretekov v súťaži sa vyhodnocujú všetky výsledky jazdeckých dvojíc absolvované na súťažiach pony na Slovensku, pričom o konečnom poradí rozhoduje dvadsať najlepších výsledkov dvojice. Jazdci s vyššou dosiahnutou výkonnosťou môžu absolvovať s pony aj súťaže veľkých koní, pričom sa im do konečného bodovania počíta 10 najlepších výsledkov. Ocenení už tradične získajú hodnotné vecné ceny.

V sezóne 2017 sa zúčastnilo SSPP celkovo 52 jazdeckých dvojíc, z toho 35 v kategórii detí a 17 v kategórii juniorov.

Víťazkou kategórie detí sa stala dvanásťročná Paula Mošková z TJ Žrebčín Motešice s ponym SANS GENE, druhá, taktiež dvanásťročná, Alexandra Kiabová a jej  kobylka český športový pony MELISA. Alexandra je zástupkyňou JK LINDA Malá Čausa. Tretie miesto z vlaňajšieho ročníka si aj v tejto sezóne obhájila štrnásťročná Tereza Gulašová a nemecký športový pony ZITNAS SIR ECKLEY. Na štvrtom mieste skončil len deväťročný Marco Bouma s pony kobylkou kategórie A – LINDA a piate miesto si vybojovala dvanásťočná Klára Mihulová so skúsenou kobylou SŠP ETNA 2  z JK ISOKMAN Zvolen.

V kategórii juniorov sa do vedenia dostala minuloročná víťazka kategórie detí 15-ročná Alexandra Machalová s kobylou SŠP ERVA z JK ISOKMAN Zvolen, ktorá obhájila aj titul PONY ROKA. Druhé miesto získala tohtoročná majsterka MSR v kategórii pony Marianna Antalíková a JURÁŠEK 3 z klubu Ranč Veľká Ves a tretiu priečku obsadila Anna Lišuchová z JK EPONA Mútnik s pony kobylou Taylor. Na štvrté miesto sa prebojovala Nina Rosinová s kobylou ALKA PEGI z JK LINDA Malá Čausa a na piatom mieste skončila 15-ročná Michaela Balážová s kobylou hafling GAJLU z JK Martin Záturčie.

Výkonnostný skokový pony rebríček 2017, ďalej len VSPR,  sa po druhý krát vyhodnotí v spoločnej kategórii MLÁDEŽ DO 18 ROKOV na základe výsledkov jazdeckých dvojíc získaných na súťažiach pony na Slovensku aj v zahraničí a ocenení budú prví piati v poradí.

Víťazkou VSPR sa stala Alexandra Machalová a ERVA, druhá Marianna Antalíková a JURÁŠEK 3, tretiu priečku si tentokrát vybojovala Paula Mošková so SANS GENE. Štvrtá skončila Anna Lišuchová a TAYLOR a na piatom dekorovanom mieste sa umiestnila Alexandra Kiabová a MELISA.

Prví piati umiestnení v SSPP ako aj vo VSPR budú slávnostne ocenení na pripravovanom GALAVEČERe SJF, o ktorom Vás, samozrejme, včas oboznámime…

 

 

Author:

Národný riadiaci orgán jazdeckého športu v disciplínach : Skoky, Drezúra, Všestrannosť, Voltíž, Vytrvalosť, Záprahy, Pony a Reining

top