Slovenská jazdecká federácia | SJF

Striebro pre Miroslava Matúšku a Juraja Katrinca v slovinskej Lipici

V dňoch 5.-8.7.2018 sa v Lipici konali kompletné záprahové preteky. Slovensko reprezentoval v súťaži dvojzáprahov CAI3* tím z JK pri NŽ Topoľčianky Miroslav Matúška/Juraj Katrinec.

Tím si viedol skvele, keď bol po drezúre na priebežnom 2. mieste, v sobotu v maratóne obsadil 5. miesto a svoje kvality potvrdil 2. miestom v nedeľnom parkúre.

Po sčítaní výsledkov sa naši reprezentanti umiestnili v celkovom hodnotení na 2. mieste!

 

Blahoželáme a sme patrične na našu dvojicu hrdí!

Author:

Národný riadiaci orgán jazdeckého športu v disciplínach : Skoky, Drezúra, Všestrannosť, Voltíž, Vytrvalosť, Záprahy, Pony a Reining

top