Slovenská jazdecká federácia | SJF

SZVJ Ivanka pri Dunaji skoky a voltíž, SZVJ skoky Trnava

info

info voltiz

info Trnava

Author:

Národný riadiaci orgán jazdeckého športu v disciplínach : Skoky, Drezúra, Všestrannosť, Voltíž, Vytrvalosť, Záprahy, Pony a Reining

top