Slovenská jazdecká federácia | SJF

SZVJ voltíž 28.1.2017

Skúška základného výcviku jazdca (SZVJ) v Trnovci nad Váhom

• Dátum konania: 28.1.2017, bezprostredne po skončení barelového preteku
• Miesto konania: KD Trnovec nad Váhom, kde bude umiestnený konský trenažér – barel.
• Organizátor: Farao – Trnovec nad Váhom, IČO: 42427398
• Zodpovedná osoba: Martina Sýkorová
• Kritériá pre uchádzača: Vek minimálne 3 roky a maximálne 9 rokov (vrátane).
• Nemá vydanú platnú jazdeckú licenciu.
• Uchádzač musí absolvovať praktickú časť skúšky na bareli.
• Zápisné ku skúške: 20€
• Rozhodcovia hodnotiaci uchádzačov: PhDr. Zuzana Bačiak Masaryková, Ing. Denisa Beláková, Mgr. Martina Sýkorová (náhradný rozhodca: Martina Vargová)
• V praktickej skúške uchádzač predvedie jednotlivé cviky: základný sed, lastovička kľačmo, kľak s upažením, zášvih s nohami spolu, polovičný mlyn, predšvih s nohami rozkročmo, odskok s dámskeho sedu dnu.
• Na záver skúšok prebehne vyhodnotenie uchádzačov, kde každý uchádzač dostane protokol o „splnení“ respektíve „nesplnení“ skúšky.

• Prihlášky na SZVJ posielajte mailom na adresu jk.farao@azet.sk a to najneskôr do 20.1.2017. Prihláška musí obsahovať: názov klubu, meno a priezvisko uchádzača (dieťaťa), rodné číslo a adresa uchádzača.
Ku skúške je možné prihlásiť len dieťa vo veku od troch do deväť rokov (vrátane)!!!

Author:

Národný riadiaci orgán jazdeckého športu v disciplínach : Skoky, Drezúra, Všestrannosť, Voltíž, Vytrvalosť, Záprahy, Pony a Reining

top