Slovenská jazdecká federácia | SJF

SZVJ voltíž JK Farao-Trnovec nad Váhom a skoky, drezúra, všsetrannosť a vytrvalosť Jk Envirokone a JK Mackovjak Spišská Nová Vec

Author:

Národný riadiaci orgán jazdeckého športu v disciplínach : Skoky, Drezúra, Všestrannosť, Voltíž, Vytrvalosť, Záprahy, Pony a Reining

top