Slovenská jazdecká federácia | SJF

Uznesenie Skokovej komisie SJF k výkonnostnému rebríčku

“Výkonnostný rebríček jazdcov za disciplínu skoky v sezóne 2017 bude zohľadňovať len výsledky z národných a medzinárodných CSI súťaží konaných na Slovensku a z medzinárodných CSI a CSIO súťaží v zahraničí. Národné súťaže zo zahraničia budú akceptované až v sezóne 2018, po doložení výsledkových listín účastníkmi na sekretariát SJF do 14 dní od konania pretekov.”

Author:

Národný riadiaci orgán jazdeckého športu v disciplínach : Skoky, Drezúra, Všestrannosť, Voltíž, Vytrvalosť, Záprahy, Pony a Reining

top