Slovenská jazdecká federácia | SJF

Výber reprezentácie v skoku na koni pre rok 2020

Skoková komisia schvaľuje 3 skokové sústredenia za účelom výberu talentovanej mládeže do reprezentácie pre sezónu 2020 v jesenných mesiacoch október – november, ktoré zorganizuje na západnom, strednom a východnom Slovensku. Dátumy a miesto sústredení upresní komisia spolu s inštrukciami minimálne mesiac pred ich konaním. Oprávnené náklady na ustajnenie koní účastníkov sústredení a prenájom areálov budú hradené z kapitoly Rozpočtu 9.1 / Skoková komisia /.

Author:

Národný riadiaci orgán jazdeckého športu v disciplínach : Skoky, Drezúra, Všestrannosť, Voltíž, Vytrvalosť, Záprahy, Pony a Reining

top